ஜூலை 06, 2009

அழகின் சிரிப்பு


எதிர்பார்போடு வந்திருப்பான்


என்றெண்ணி...


அவசரமாய் விடைபெரும்போதும்.இவனால் நமக்கேதும்


இல்லையே ஆதாயம்


என்றே விலகும்போது...அவனால் முடியும் என்று


அன்பொழுக காய் நகர்த்தி


அரவணைப்பாய் நெருங்கும்போது...இப்படி,


பலரால்


பலமுறை - நான்


பார்த்திட்டதெல்லாம்


உணர்வு வற்றிய


தன்னல சிரிப்புதான்.எத்தனை வளர்ந்த பின்னும்


என்னை கண்டு பூரித்து


பூத்திட்ட சிரிபோன்று


ஆறு ஆண்டுகளாய்


தேங்கியே கிடக்கிறது.


என்...


நெஞ்சிலும்


நிழற்படத்திலும்அந்த...


அழகின் சிரிப்பு - என்


அம்மாவின் சிரிப்பு.

2 கருத்துகள்:

தமிழ் சொன்னது…

அருமையான எண்ணலைகள்

//கவிமாலையில்
களம்
கண்ட
கவிதையா//

//
ஏனெனில் ஒருமுறை கவிமாலையின்
தலைப்பாய் அழகின் சிரிப்பு என்று கேள்வி பட்டமையால்/

சி.கருணாகரசு சொன்னது…

ஆமாம் திகழ், கவிமாலையில் களம் புகுந்த கவிதைத்தான். கருத்துரைக்கு நன்றி.

Related Posts with Thumbnails