ஏப்ரல் 12, 2011

மக்கள் கவிஞர், வானொலி கவியரங்கம்

                                      கவியரங்கம்

படம்......................... மகாதேவி
பாடல்... ...................குறுக்கு வழியில்
பாடலாசிரியர்.... .மக்கள் கவிஞர்
                                     பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம்.
படைப்பு.... .............சி. கருணாகரசு.
மக்கள் கவிஞருக்கு நாளை 13-04-2011.
81 ஆம் பிறந்த நாள்.... அதனை முன்னிட்டு இந்த படைப்பு.

ஏப்ரல் 03, 2011

Related Posts with Thumbnails