ஜூலை 30, 2013

காதல் தின்றவன் - 39வித்தியாசம் ஏதுமில்லை
பொம்மைக்கேட்டு
அடம்பிடிக்கும் குழந்தைக்கும்,
உன்னைக்கேட்டு 
அடம்பிடிக்கும் என் மனதிற்கும்.

ஜூலை 24, 2013

புல்லாங்குழல்

நகர்ந்துகொண்டே இருப்பது
காலம் மட்டுமல்ல- அவர்
கால்களும் தான்.

அந்த வட்டாரத்தில்
எந்த திருவிழாவிலும்
அவரை பார்க்கலாம்.

ஒரு மரக்கழியிலேயே
தொங்குகின்றன- அவரின்
மொத்த மூலதனமும்.
அவை...
ஊசலாடியப்படியே இருக்கும்
அவர் வருனாமத்தை போல.
ஆனால்...
அறுந்து விழுவதே இல்லை
அவர் தன்மானத்தை போல.

ஒட்டிய கன்னம்
உட்குழி கண்கள்
வறண்ட உதடு
வற்றிய வயிறு
தேய்ந்த பாதம்
காய்ந்த கைகள்- என
வாழ்க்கை இவருக்குள்
வாசிப்பதென்னவோ...
சோகசுரம்தான்.
ஆனால்,
இவர் விற்பதென்னவோ
புல்லாங்குழல்கள்..

ஜூலை 12, 2013

காதல் தின்றவன் - 35நீ
தோழிகளோடு
கதைத்தபடி செல்கிறாய்,
நான்
கவிதைகள் பொறுக்கியபடி
உன்னை தொடர்கிறேன்.

ஜூலை 05, 2013

கருப்பு யூலை - 1983அன்று,
வாழ்விடத்தில்…
கலவரம் செய்தது!
இன்று,
கலவர இடத்தில்…
வாழச் செய்யுது!!
இழப்பும்
வலியும்
மாற வில்லை!
இது,பேரின வாதத்தின்
மாறாத் தொல்லை!!

ஜூலை 01, 2013

காதல் தின்றவன் - 32


நான் உறிஞ்சும் தேநீருக்காய்
நீ
படுக்கையை விட்டு
விடுபட முயல்கிறாய்.
எனக்கோ
சுவைத்தேநீர் மீது
கசப்புணர்வு.
Related Posts with Thumbnails