மே 28, 2013

காதல் தின்றவன் -26


உன் 
வெட்கம் தின்றே
பசியாரிக் கொள்கிறது,
என் காதல்.

மே 22, 2013

காதல் தின்றவன் - 25புயல் தாக்கிய
கடலோர மாவட்டமாய்
ஒழுங்கற்று கிடக்கிறது
உன்னைக் காணா மனசு.

மே 17, 2013

காதல் தின்றவன் -24


பூ விற்கும் பெண்மணி
கூடை நிறைய
சுமந்து திரிகிறாள்
உன் வாசத்தை.

மே 11, 2013

காதல் தின்றவன் -23


உன்னையும் என்னையும்
ஒருசேர தின்பதே
காதலின் களிப்பு.

மே 04, 2013

காதல் தின்றவன் -22

நீயும் நானும்
சந்தித்தாலே...
இந்தக் காதல்
சலங்கைக்கட்டிக் கொள்கிறது.
Related Posts with Thumbnails