ஜனவரி 29, 2013

கவிதைநூல் அறிமுக நிகழ்வுஎனது கவிதை நூல் அறிமுக நிகழ்வுக்கு அழைக்கிறேன்.

வழித்தடம்: BOON KENG  MRT Exit B.
பேருந்து எண்கள்:13,23,31,64,65,66,125,133,857,985,NR6.


ஜனவரி 18, 2013

காதல் தின்றவன் -11


மழைக்கால அந்தியில்
தேநீருடன் வருகிறாய்,
மனம்...
உன்னைக் குடிக்கிறது.


ஜனவரி 07, 2013

காதல் தின்றவன் - 10

உன் 
செருப்புகள் மட்டும்
தேய்வதே இல்லை,
மகரந்தம் சுமப்பதால்.


Related Posts with Thumbnails