பிப்ரவரி 26, 2013

காதல் தின்றவன் -12

வாசலில்
தண்ணீர் தெளித்து
புள்ளி வைக்கிறாய் நீ.
மனம்
உன்னைச்சுற்றி
கோலமிடுகிறது.


பிப்ரவரி 15, 2013

காதல் தின்றவன் - 18

பல் தேய்க்கும்போது
பேசி தொலைக்காதே,
தெறிக்கின்றன...
வெள்ளைக் கவிதைகள்.
Related Posts with Thumbnails