ஜூன் 23, 2011

கவியரசு கண்ணதாசன்

                              கவியரசு (24-06-1927)----- (17-10-1981)

செம்மொழியை எழிலோடுச்
சீர்மிகு வடிவோடு
காவியங்களாய்த் தந்தக்
கலையரங்கம்.


தன்மூச்சு உள்ளவரை
தரமானப் படைப்புகளை
தரணிக்குத் தந்திட்டக்
கவியரங்கம்.

ஜூன் 17, 2011

அவன்-இவன்


அவன் இவன் எப்போதும் போல பாலாவின் தனி முத்திரை.

மெல்லிய அன்பின் அடர்த்தியை “வலி”மையான அழகியலாக்கி இருக்கின்றார் பாலா.

அவன் - இவன் .... வெல்ல பிறந்தவன்.
Related Posts with Thumbnails