நவம்பர் 23, 2010

ஆங் சாங் சூகி அம்மையார்

உறுதியை வேராக்கி
உயர்ந்து நின்று ...
உரிமைக்காய் போராடும்
உயிரியல் பர்மா தேக்கு!


(நண்பர்களே.... அவ்வபோது வலைவரமுடிய வில்லை ..... நானும் இருக்கிறேன் என்பதற்காக இப்பதிவு .... )
Related Posts with Thumbnails