டிசம்பர் 31, 2012

காதல் தின்றவன் -09

நீ 
பூ மரத்தின் கீழ்
அமர்ந்திருக்கிறாய்,
பூக்கள்
ஒரு தேவதையை
குளிப்பாட்டி மகிழ்கின்றன.

டிசம்பர் 26, 2012

காதல் தின்றவன் -08

நீ
பேருந்தில் அமர்ந்தபின்
வழியனுப்ப வந்த என்னை
வீட்டிற்கு போ என்கிறாய்,
அம்மாவை
பிரிந்தழும் குழந்தையாய்
தேம்பித் திரும்புகிறது மனம்

டிசம்பர் 20, 2012

காதல் தின்றவன் -07

நீ
நகங்களுக்கு 
சாயம் பூசுகிறாய்.
நான்
ஒற்றை நிறத்தில்
வானவில் ரசிக்கிறேன்.

டிசம்பர் 14, 2012

காதல் தின்றவன் -06

                          
என்னதான் ...
தின்றுகொண்டே இருந்தாலும்
தீர்ந்தபாடில்லை ...
நம் காதல்.

டிசம்பர் 05, 2012

காதல் தின்றவன் - 05

நீ 
அழகாய் இருப்பதாய்
சொல்கிறார்கள்.
கர்வம் கொள்ளாதே
அழகுதான்
உன்னைப்போல் இருக்கிறது.


Related Posts with Thumbnails