ஜூன் 27, 2013

காதல் தின்றவன் -31


சிலர்
தங்க வளையல்
அணிந்திருப்பார்கள்,
உன் வளையல்
தங்கத்தை அணிந்திருக்கிறது.

ஜூன் 24, 2013

கவியரசு கண்ணதாசன் பிறந்தநாள்

கவியரசரின் பிறந்தநாள் இன்று

சிங்கப்பூர் வானொலி ஒலி 96-8-ல் ஒலியேறிய என் படைப்பு.

ஜூன் 19, 2013

காதல் தின்றவன் -29


கவிதைநூலை வாசித்த
கர்வம்,
உன்னைக் கண்டுத்திரும்பும்
என் கண்களுக்கு.

ஜூன் 10, 2013

காதல் தின்றவன் -28


கற்கண்டு மலையைத்தின்னும்
ஒற்றை எறும்பாய்
திக்குமுக்காடுகிறது
உன்னைத் தின்னும்
என் காதல்.
Related Posts with Thumbnails