மே 28, 2013

காதல் தின்றவன் -26


உன் 
வெட்கம் தின்றே
பசியாரிக் கொள்கிறது,
என் காதல்.
Related Posts with Thumbnails