ஜூலை 14, 2009

எண் கணிதம்


எண் கணிதம் ...
பெயரை மட்டுமே மாற்றும் !
எண்ணக் கணிதமே ...
வாழ்வை முன்னேற்றும் !!
*
எண்கள் வெறும் குறியீடு!
எண்ணம் என்பதே மதிப்பீடு !!

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails