ஜூலை 18, 2009

தலையாட்டி பொம்மைகள்!


காதல் காலங்களில்
நீ ...
நிறைய ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
*
காலம் கடந்து
கணவனாக நான் ...
நிறைய ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
*
தருணங்கள் மாற்றிய
தலையாட்டி பொம்மைகளாய் ,
நாம் .

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails