டிசம்பர் 15, 2022

காதல் தின்றவன் -14


களைந்த படுக்கையை
ஒழுங்கு படுத்தினோம்,
கட்டில் உறங்கிட.

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails