ஜூலை 25, 2009

மழை

மழையை ,
கண்ணீர் என்றீர் ...
கவிதை கோணத்தில் .
கைக்குட்டை என்கிறேன் ...
வாழ்க்கை கோணத்தில் !!

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails