செப்டம்பர் 19, 2018

காதல் தின்றவன் - 43திமிரெடுத்து திரிகிறது
பேரழகு.
உன்னை போத்திக்கொண்டு.

ஜனவரி 03, 2018

காதல் தின்றவன்

உன் 
காதலென்ற கொடும்பசிக்கு
பெருந் தீனியாகிவிடுகிறது
உன்
முத்தப்பருக்கைகள்.

அக்டோபர் 05, 2017

காதல் தின்றவன் - 36நம்
காதலை
உயிராய் வளர்க்கும் உன்னை,
கருவுற்றிருப்பதாய்ச்
சொல்கிறார்கள்.

மே 20, 2016

காதல் தின்றவன் - 34உனக்கான காத்திருத்தலில்
தூரம் எதுவானாலும்
உன் வருகையை
அறிந்துக் கொள்கிறது,
நீ வராத தருணத்தில்
அரிந்துக் கொல்கிறது.

மார்ச் 20, 2016

சிட்டுக்குருவி


அழிவின் விளிம்பிலென
அங்காலிப்பதெல்லாம் அப்புறம்!
அஞ்சாறு நொய்யரிசியை
வீசுங்கள் முதலில்.
Related Posts with Thumbnails