ஜனவரி 03, 2018

காதல் தின்றவன்

உன் 
காதலென்ற கொடும்பசிக்கு
பெருந் தீனியாகிவிடுகிறது
உன்
முத்தப்பருக்கைகள்.

அக்டோபர் 05, 2017

காதல் தின்றவன் - 36நம்
காதலை
உயிராய் வளர்க்கும் உன்னை,
கருவுற்றிருப்பதாய்ச்
சொல்கிறார்கள்.

மே 20, 2016

காதல் தின்றவன் - 34உனக்கான காத்திருத்தலில்
தூரம் எதுவானாலும்
உன் வருகையை
அறிந்துக் கொள்கிறது,
நீ வராத தருணத்தில்
அரிந்துக் கொல்கிறது.

மார்ச் 20, 2016

சிட்டுக்குருவி


அழிவின் விளிம்பிலென
அங்காலிப்பதெல்லாம் அப்புறம்!
அஞ்சாறு நொய்யரிசியை
வீசுங்கள் முதலில்.

நவம்பர் 07, 2015

விழுதுகள்

2015 செப்டம்பர் மாத கவிமாலை நிகழ்வில், விழுதுகள் என்னும் போட்டித் தலைப்பில் பரிசு பெற்ற என் கவிதை.


பொருளாதாரம்...
ஊசலாடாமல் இருக்க,
ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறான்
உயரத்தில்.

கட்டடத்தின்...

கண்ணாடி உடலை
அழகாக்குகின்றான்... தன்னை
அழுக்காக்கிக் கொண்டு.


உயரத்தில் தொங்குகின்றவனுக்கு
உறுதுணையாகவும்
ஒரே துணையாகவும் இருப்பது,

உச்சியிலிருந்து
இவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்
இரும்பு விழுதுகளே.


**********************************************

Related Posts with Thumbnails