ஜூன் 24, 2009

மொழியும் விழியும்

மொழிக்கும்

விழிக்கும்

வித்தியாசம் அதிகமில்லை !

இரண்டும்...

பேசும் இயல்புடையவை .

இரண்டுமே

"மை " எழுத

அழகு கூடும் .

மொழி ,

உலகிற்கு ...

உன்னைக் காட்டும் .

விழி ,

உலகை

உனக்கு காட்டும் .

விழி

மொழி

உடையவர் ...

வாழ்வு நிறையாகும்

விழியோ

மொழியோ

உடையவர் ...

வாழ்வு குறையாகும் .

2 கருத்துகள்:

ஆ.ஞானசேகரன் சொன்னது…

///மொழி ,

உலகிற்கு ...

உன்னைக் காட்டும் .

விழி ,

உலகை

உனக்கு காட்டும் .///

ரசித்த வரிகள்

சி.கருணாகரசு சொன்னது…

உங்கள் ரசனைக்கு நன்றி.

Related Posts with Thumbnails