மே 04, 2013

காதல் தின்றவன் -22

நீயும் நானும்
சந்தித்தாலே...
இந்தக் காதல்
சலங்கைக்கட்டிக் கொள்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails