மே 11, 2013

காதல் தின்றவன் -23


உன்னையும் என்னையும்
ஒருசேர தின்பதே
காதலின் களிப்பு.

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails