அக்டோபர் 17, 2014

காதல் தின்றவன் - 30


நீயும் நானும்
பேசிக்கொள்ளும் சொற்களிலிருந்தே
தனக்கான,
கவிதையை எழுதிக்கொள்கிறது
இந்தக் காதல்.

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails