நவம்பர் 30, 2014

விதி விலக்குஇப்போதெல்லாம்
தலைக்குனிவு வாழ்வுதான்.

காத்திருப்பில்

பயணத்தில்
நடக்கையில் மட்டுமல்ல
உண்ணும் போது
உரையாடும் போதென
உறங்கும் நேரந்தவிர்த்து
ஒவ்வோரு பொழுதும்...
தலைக்குனிவு வாழ்வுதான்!

மாற்றாக

எங்கேனும் எவரேனும்
தலைநிமிர்ந்து
தன்னைச் சுற்றிய
உலகை ரசிக்கலாம்...
தொடுதிரைப் பேசியை
தொடாத மனிதராய்!.

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts with Thumbnails